Sarea, Timpul şi Omul. Catalog de expoziţie

Data: 15.03.2006 - 28.11.2006
Loc: Sfantu Gheorghe
Organizator: Muzeul National al Carpatilor Rasariteni
Adresa: Str. Gabor Aron, nr. 16
Telefon: 0267/314139
Fax: 0267/314139
Email: muzeu_cavruc@planet.ro
Site: http://www.muzeul-carpatilor-rasariteni.ro
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarea, Timpul şi Omul

 

 

Catalog de expoziţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul Carpaţilor Rãsãriteni

 

Arhivele Naţionale

Complexul Muzeal Bistriţa-Nãsãud

Complexul Muzeal Bucovina

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

Muzeul Brãilei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Judeţean Buzãu

Muzeul Judeţean Ialomiţa

Muzeul Judeţean Maramureş

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova

Muzeul Maramureşului

Muzeul Naţional Brukenthal

Muzeul Naţional al Unirii

 

 

 

 

 

 

 

Sarea, Timpul şi Omul

 

 

 

 

 

 

 

Editori:

 

Valeriu Cavruc şi Andrea Chiricescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura Angustia

 

Sfîntu Gheorghe

 

2006

 

Redactori responsabili:

Valeriu Cavruc

 Andrea Chiricescu

 

Tehnoredactare: 

Andrea Chiricescu

Marius Andrei Dãnilã

 

Procesare imagini:

 

Marius Andrei Dãnilã

Dan Buzea

 

Fotografiere piese:

 

Kinga Ugron

 

Filip Eugenia

 

 

 

 

Instituţii care au contribuit la organizarea expoziţiei: Arhivele Naţionale (Direcţiile Judeţene Bacãu, Braşov, Covasna, Cluj, Mureş, Sibiu); cIMeC - Institutul de Memorie Culturalã, Bucureşti; Complexul Muzeal Bistriţa - Nãsãud; Complexul Muzeal Bucovina; Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ; Muzeul Brãilei; Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca; Muzeul Judeţean Buzãu; Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia; Muzeul Judeţean de Istorie, Braşov; Muzeul Judeţean Maramureş, Baia Mare; Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, Ploieşti; Muzeul Maramureşului, Sighetul Marmaţiei; Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu; Muzeul Naţional Secuiesc, Sf. Gheorghe; Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia; Muzeul Sãrii Slãnic

 

 

 

 

 

Orice corespondenţã se va trimte la adresa:

 

MUZEUL CARPAŢILOR RÃSÃRITENI

 

str. Gábor Áron, nr. 16

520008, Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna

Telefon/Fax: 0267 / 314.139

E-mail: muzeu_cavruc@planet.ro

 

 

 

 

 

Editura Angustia

 

ISBN - 10: 973-85676-8-8

ISBN - 13: 978-973-85676-8-9

Sarea, Timpul şi Omul

 

 

 

Cuprins ................................................................................................................................5

 

Cuvânt înainte. Valeriu Cavruc, Andrea Chiricescu ...........................................................7

 

Manifestãrile saline din România

 

 

Sarea gemã din extra- şi intracarpaticul României. Liviu Drãgãnescu .............................13

 

Sarea şi manifestãrile saline din zona Carpaţilor Rãsãriteni. Ioan Chintãuan ..................17

 

Sursele de sare dintre Valea Sucevei şi Valea Buzãului. Roxana Munteanu, Gheorghe Dumitroaia ........................................................................................................................22

 

Plante halofile din judeţul Bistriţa - Nãsãud. Constantin Svoboda ...................................25

 

Scurtã caracterizare a zonei Ocna Sibiului. Geologia, flora şi fauna. Viorel Ciuntu, Ghizela Vonica, Mariana Pascu. .......................................................................................28

 

Exploatarea sãrii din preistorie pânã în perioada modernã

 

 

Sarea  în societãţile arhaice. Consideraţii generale. Valeriu Cavruc ................................33

 

Vestigii arheologice privind exploatarea sãrii pe teritoriul României în perioada neo-eneoliticã. Valeriu Cavruc, Gheorghe Dumitroaia ...........................................................37 

 

Vestigiile arheologice privind exploatarea sãrii pe teritoriul României în epoca bronzului. Valeriu Cavruc, Horia Ciugudean, Anthony F. Harding ..................................................41

 

Vestigii arheologice privind exploatarea sãrii pe teritoriul României în epoca timpurie a fierului. Valeriu Cavruc, Roxana Elena Munteanu, Horia Ciugudean .............................49

 

Exploatarea sãrii în Dacia Romanã. Valeriu Cavruc, Vasile Moga,

Alexandru Stãnescu ..........................................................................................................52

 

Repertoriul selectiv al siturilor arheologice cu vestigii ale exploatãrii sãrii din România. Mugur Andronic, Dan Buzea, Valeriu Cavruc, Anthony F. Harding, Roxana Munteanu, Gheorghe Matei, Elena Renţa ………………………………………...............................55

 

Exploatarea sãrii în spaţiul Carpato-Dunãrean  în perioada post-romanã şi cea a marilor migraţii. Doina Ciobanu ....................................................................................................86

 

Mineritul de sare în Evul mediu în Transilvania şi Maramureş. Zsolt Simon ..................91

 

Date cu privire la exploatãrile timpurii de sare din Maramureş. Carol Kacso .................96

 

Exploatarea sãrii în evul mediu în Ţara Româneascã. Doina Ciobanu ...........................121

 

Exploatarea sãrii în medievalã. Dorinel Ichim ................................................124

 

Sarea Brãilei. Ionel Cândea ….........................................................................................131

 

Izvoare documentare din cadrul Tezaurului Arhivistic Naţional al României referitoare la istoria exploatãrii, transportului şi comerţului cu sare. Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor Covasna ..........................................................................................................133

 

Monografia oraşului Ocna-Sibiului. Olga Şerbãnescu ...................................................136

 

Rolul balnear al unor ape cloruro-sodice din judeţul Neamţ. Roxana Munteanu ...........141

 

Sarea în cultura popularã

 

 

Sarea - fragmentarium etnologicum. Mihai Dãncuş …...................................................147

 

Exploatarea popularã a sãrii. Doina Ciobanu .................................................................149

 

Sisteme de transport şi de comercializare tradiţionalã a sãrii. Dorel Marc ....................152

 

Exploatarea tradiţionalã a sãrii în Transilvania. Andrea Chiricescu ...............................158

 

Repertoriul selectiv al fântânilor de apã sãratã din estul Transilvaniei.

Andrea Chiricescu ...........................................................................................................164

 

 

Ilustraţii ...........................................................................................................................175

 

 

Fişele exponatelor

 

Manifestãrile naturale ale sãrii.........................................................................................191

 

Arheologie .......................................................................................................................195

 

Etnografie ........................................................................................................................217

 

Istorie ..............................................................................................................................238

 

 

Lista abrevierilor ..........................................................................................................249

 Ultima actualizare: 01.02.2012
» Lista completă